03/03/1626, 6

03/03/1626, 6

6 De heer van Wel verzoekt met voorschrijven van de Deense koning d.d. 25 januari om aanbevelingsbrieven voor de Staten van Gelderland ter verkrijging van de compagnie en ook het ambt van drost en scholte van wijlen zijn schoonvader, de heer van Dorth.
Aangezien dit een zaak van de provincie is laten HHM appointeren dat zij hierover niet kunnen beslissen.