04/03/1626, 8

04/03/1626, 8

8 Aangevoerd wordt dat de intentie van de op 15 nov. 1625 genomen resolutie over het plakkaat op de handel wordt ondergraven vanwege de mogelijkheid voor de vijand om zich van provisie te voorzien vanuit Stickhausen.
De commandant van Leerort wordt geschreven dat hij voorbij die plaats geen goederen mag laten passeren. De graaf van Oost-Friesland en de gedeputeerden van HHM te Emden zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.