05/03/1626, 5

05/03/1626, 5

5 De RvS heeft de lijst die door Eethen en Meeuwen is ingediend op 25 feb. gewijzigd. Uit Gorinchem mogen de 440 personen wekelijks licentvrij (omdat zij zich binnen het gebied van de Maas bevinden) halen: tien viertel tarwe of rogge, vijf tonnen bier, een halve zak zout, twaalf potten raapolie, zes potten olijfolie, vijftig pond kaas, tweehonderdvijftig raapkoeken tot 1 mei, vijftien bossen uien, dertig pond zeep, twintig pond weedas, twee pond potas, een halve ton azijn, vijf pond pek, vier stoop teer, acht stoop wijn en verder specerijen, suiker en kruid, ijzer en steenkolen voor het beslaan van ploegpaarden, voor het onderhoud van molens en huizen sparredelen en ander timmerhout, kalk, steen en turf, maar met mate.