05/03/1626, 6

05/03/1626, 6

6 In een particulier schrijven van kapitein Cassiopijn d.d. Hemert 27 feb. wordt gemeld dat hetgeen aan die van Bokhoven op lijst is toegestaan de werkelijke behoeften ver overtreft.
Aan de licentmeester te Gorinchem wordt geschreven Bokhoven per week niet meer dan vijftig pond kaas en twee achtendeel zout te doen toekomen en tijdens de vasten in het geheel geen vis.