05/03/1626, 9

05/03/1626, 9

9 De RvS moet disponeren over het verzoek van de graaf van Stirum en ritmeester Lindener om ten minste één maand gage voor hun ruitercompagnieën.