05/03/1626, 10

05/03/1626, 10

10 Drost en gedeputeerden van Drenthe schrijven d.d. Groningen 17/27 feb. over de harde aanpak van de ingezetenen door de vijand. Niemand mag goederen uit Holland of uit andere steden laten komen, hetzij voor eigen gebruik of interne doorverkoop. Ook is aanvoer naar de ingesloten steden van plattelandswaren verboden.
De missive gaat naar de RvS voor advies over de manieren waarop deze overlast ongedaan gemaakt kan worden.