05/03/1626, 2

05/03/1626, 2

2 Volgens de heren van Holland kunnen de Staten van dat gewest zich verenigen met de uitkomsten van het besogne over de rijksdaalders. Het plakkaat op de Munt zal bijgesteld en afgedrukt moeten worden met een beeldenaar van de rijksdaalder opdat de bevolking zich wacht voor verboden munten. De niet in de beeldenaar voorkomende dukaten, de Albertusdaalders en de realen van achten zou men voorlopig nog volgens het plakkaat geregeld kunnen laten, terwijl het goud overal met twee azen gewogen moet worden.
HHM stellen dit alles ter hand van de generaalmeesters van de Munt voor een nader advies.