05/03/1626, 7

05/03/1626, 7

7 Ter vergadering verschijnen enkele gedeputeerden van de Rotterdamse magistraat.
Op hun verzoek zal aan de gedelegeerde rechters te Rotterdam worden geschreven hun werk inzake het Admiraliteitscollege voort te zetten en te absolveren tenzij er redenen zijn dit niet te doen. Die moeten zij dan voor vertrek aan HHM melden.