05/03/1626, 8

05/03/1626, 8

8 Nu Z.Exc. heeft gekozen uit de door de Amsterdamse Admiraliteit genomineerde kapiteins, wordt dit College verzocht zorg te dragen voor de aanstelling van goede luitenants en andere onderofficieren op de oorlogsschepen.