06/03/1626, 2

06/03/1626, 2

2 De Admiraliteit te Middelburg verzoekt d.d. 23 feb. om uitsluitsel over het toedienen van lijfstraffen aan de renegaten die op de Turkse schepen Zeeland zijn binnengevaren.
De heren van Holland willen nog geen besluit nemen.