06/03/1626, 4

06/03/1626, 4

4 Pieter de la Palma, baljuw van Middelburg, bericht dat hij David Jacobsen van Heulen, voormalig raad ter Admiraliteit te Rotterdam, vanwege vluchtgevaar heeft aangehouden. Hij stuurt zijn depositie mee en vraagt om de interrogatoria.
De stukken worden naar de gedelegeerde rechters in Rotterdam gestuurd voor advies.