06/03/1626, 5

06/03/1626, 5

5 De magistraat van Middelburg verzoekt d.d. 26 feb. in overeenstemming met de resolutie van 12 nov. 1625 Steven Racket te renvoyeren en met hem ook de mede gevangengenomen sergeant, eveneens burger van Middelburg en op dezelfde voorwaarden als Raket naar 's- Gravenhage gezonden.
HHM constateren dat het renvoy uitsluitend voor Racket is toegezegd en besluiten dat hij aan de magistraat van Middelburg zal worden gerenvoyeerd als de zaak van de andere gevangenen zal zijn afgehandeld.