06/03/1626, 8

06/03/1626, 8

8 Ter vergadering reageren gedeputeerden van Medemblik op de brief van HHM d.d. 2 jan. over het schip van het land dat in die stad is geëquipeerd. Zij overhandigen het met redenen omklede verzoek tot behoud van het schip.
Schimmelpenninck, Noortwijck, Hertevelt, Oosterzee en Haersolte zullen het verzoek bestuderen en daarvan verslag doen na met Z.Exc. te hebben overlegd.
Cornelis Jacobs van der Dussen, voormalig commies van de recherche te Crèvecoeur, verzoekt HHM de Admiraliteit te Rotterdam op te dragen hem de achterstallige som van 1.285 gld. te betalen.
HHM willen de reactie van het College vernemen.