07/03/1626, 10

07/03/1626, 10

10 In een brief d.d. 6 maart verzoekt het Amsterdamse Admiraliteitscollege een substantiële subsidie vanwege het binnenlopen van zowel de schepen bij de Engelse vloot als die uit Frankrijk. Ook de equipage moet voortgezet kunnen worden.
HHM zullen de provincies per brief verzoeken hun quoten op te brengen voor het eind van de maand maart met drie maal 100.000 gld. De 300.000 gld. wordt in mindering gebracht op de in de propositie van de RvS verzochte subsidie van 800.000 gld. aan de Admiraliteiten. De RvS zal décharge op de provincies geven voor de 300.000 gld. en bevorderen dat het geld zo spoedig mogelijk wordt opgebracht.