08/03/1626, 1

08/03/1626, 1

1 Ter vergadering verschijnen raadsheer Schot, pensionaris De Glarges en fiscaal Kinschot om namens de gedelegeerde rechters mondeling te reageren op zowel de brief over de voortzetting van hun besognes te Rotterdam als die over Van Heulen. Zij beraadslagen acht uur per dag en zullen daarmee voortgaan om de zaak zo spoedig mogelijk af te ronden. Vanwege de onrust onder de Rotterdamse gemeente is het echter ondoenlijk bepaalde personen aldaar te horen en daarom willen zij graag een besluit over het verleggen van hun werkzaamheden naar 's- Gravenhage.
Wat de aangehouden Van Heulen betreft hebben de rechters aan de magistraat van Middelburg geschreven hem naar de Voorpoort te sturen en verzoeken zij HHM erop toe te zien dat dit ook gebeurt. Het eerste punt is door de heren van Holland in beraad gehouden. Inzake het tweede punt zullen HHM aan de baljuw, burgemeesters en regeerders van Middelburg schrijven Van Heulen hiernaartoe te zenden om met anderen gehoord te worden.