09/03/1626, 1

09/03/1626, 1

11 Haultain doet, onder verwijzing naar zijn ingeleverde verbaal, ter vergadering verslag van zijn reis naar La Rochelle in dienst van de koning van Frankrijk. Hij voegt nog toe dat de kapiteins levensbenodigdheden hebben ontvangen volgens de door hem overhandigde lijst en dat zij elk 100 en 50 pistoletten voor de schepen respectievelijk de jachten hebben gekregen, nog te korten op de kapiteins. Hij heeft pas in januari de brief van HHM d.d. 20 okt. 1625 ontvangen en op 26 jan. hun brief d.d. 3 dec. Het bericht van zijn vertrek d.d. 27 jan. bereikte de koning in Parijs binnen 48 uur en op 3 feb. kon hij bij gunstige wind zee kiezen richting Vlissingen waar hij op 16 feb. arriveerde. Zodra de kust van Frankrijk was bereikt zijn Haultain en zijn kapiteins elk vereerd met een gouden keten. Na de vernietiging van de vloot van Soubise zijn alle kapiteins en de matrozen beloond met een maand gage. Haultain zelf heeft een pensioen van 3.000 gld. per jaar aangeboden gekregen, maar dit niet aanvaard. Vooraf heeft de koning hem en kapitein Dorp met de orde van Sint Michel vereerd.
Haultain wordt bedankt voor zijn goede diensten en dient het geld en de levensbenodigdheden die de kapiteins op rekening hebben ontvangen ten behoeve van de liquidatie op schrift te stellen. Zodra Noortwyck, Beaumont en Hertevelt bij D'Espesses zijn geweest mag Haultain de ambassadeur gaan begroeten.

1 Deze resolutie is gedrukt: Bronsveld, Het buitengewone gezantschap , 102-103.