09/03/1626, 4

09/03/1626, 4

4 Schimmelpenninck en de andere gecommitteerden voor de zaak van het in Medemblik gebouwde oorlogsschip d.d. 6 maart rapporteren op grond van door die stad ingeleverde stukken - waaronder een besluit van de Admiraliteit in het Noorderkwartier d.d. 9 juli 1625 - dat de uitrusting aan haar toekomt. Ook Z.Exc. is die mening toegedaan.
HHM zullen de Admiraliteit in die zin aanschrijven.