09/03/1626, 7

09/03/1626, 7

7 De heren van Holland stemmen alsnog toe in het verzoek van 3 maart met betrekking tot Claes Gerritsen Compaen. Compaen, zijn vice-admiraal Huich Willemsen de Jonghe uit Brielle en andere manschappen krijgen een nieuwe akte waarbij aan hen pardon wordt gegeven voor alles wat zij op zee misdaan hebben mits zij binnen zes maanden binnenlopen en eventuele geroofde goederen voor terugvordering ter beschikking zullen stellen van een Admiraliteitscollege.