09/03/1626, 2

09/03/1626, 2

2 De Zeeuwse Admiraliteit schrijft d.d. 4 maart de uitvoer van de waren uit steden in Vlaanderen naar de dorpen te hebben geschorst. De dorpen moeten HHM op de hoogte stellen van het aantal huizen en inwoners en op een lijst specificeren welke waren per week nodig zijn.
HHM stemmen toe, er volgt geen nadere resolutie.