09/03/1626, 3

09/03/1626, 3

3 Joachimi schrijft d.d. Londen 18 februari.
HHM nemen nog geen besluit.