09/03/1626, 6

09/03/1626, 6

6 Eleonora Helmans, weduwe van de Amsterdamse koopman Jan Baptista Bartelotti, mag Zevenbergen als haar vestigingsplaats kiezen en delen in de daar geldende neutraliteit.