09/03/1626, 8

09/03/1626, 8

8 Inzake de kwestie van de Turkse tabak wordt vastgesteld dat het traktaat van Compi├Ęgne HHM verplicht tot de teruggave van door de Turken buitgemaakte en hiernaartoe gebrachte Franse goederen.
HHM zullen voor deze keer de Franse eigenaar van de tabak trachten te overreden afstand te doen van zijn aanspraken. Men zal hem op 's lands kosten tegemoetkomen, maar aangezien hij dat niet mag weten zal de uitbetaling door een derde persoon moeten gebeuren. Halewijn zal dit regelen.