10/03/1626, 8

10/03/1626, 8

8 Jacob Jacobs, de bode die het antwoord naar Frankrijk zal brengen, verzoekt en krijgt een voorschot van 200 gld. voor de reis.