10/03/1626, 6

10/03/1626, 6

6 Joachimi moet de in Engeland verblijvende Engelse officieren ontbieden en aanzeggen dat zij opnieuw in dienst genomen worden. Hij dient de koning te verzoeken dit eveneens te gelasten. Mocht Z.M. zelf een aantal officieren willen houden, dan willen HHM daarvan graag bericht zodat zij naar vervanging kunnen omzien.
Niet alleen in de zomer, maar ook 's winters is er volk voor de landsverdediging nodig. Daarom zal met Z.Exc. en de RvS besproken worden hoe de absentie van de buitenlandse officieren te regelen valt.