12/03/1626, 3

12/03/1626, 3

3 Joachimi schrijft d.d. 26 feb. onder meer over een Schot die vele jaren in Spanje heeft verkeerd en beweert op de hoogte te zijn van het voornemen van de vijand om de gehele handel van deze landen te vernietigen. Tegen een beloning van 3.000 kroon te consigneren aan drie personen, te weten kolonel Bruce en de heren Trombel en Burlamachi, wil hij het plan onthullen. Zij moeten beoordelen of de onthulling de beloning waard is en zo niet, dan zal hij daarop geen aanspraak kunnen maken.
HHM willen er niet op ingaan tenzij de onthulling hier plaatsvindt en hier op haar waarde beoordeeld kan worden.