12/03/1626, 9

12/03/1626, 9

9 Prelaat Gramaij verzoekt hiernaartoe te mogen komen of iemand te zenden voor de door hem van dr. Paludanus uit Enkhuizen gekochte rariteiten.
HHM staan dat niet toe om hen moverende redenen.