12/03/1626, 10

12/03/1626, 10

10 De heren van Utrecht verklaren zich te schikken naar de resolutie d.d. 31 jan. inzake Frederich Pithaen, voormalig gouverneur van Gulik.