12/03/1626, 11

12/03/1626, 11

11 Joachimi schrijft d.d. Londen 8 maart over onder meer de vrijgave van het te Falmouth vastgehouden VOC-fluitschip.
Er valt geen resolutie.