12/03/1626, 4

12/03/1626, 4

4 Op verzoek van kapitein-majoor Wessel van Wilich te Gennep zal aan de Kleefse raden worden geschreven dat zij toezien op de betaling van het hem door de keurvorst toegekende traktement.