12/03/1626, 5

12/03/1626, 5

5 De RvS zal disponeren over het verzoek van Carl Friedrich van Inn- und Kniphausen tot betaling van het nog resterende bedrag van 8.608 gld. voor zijn diensten.