12/03/1626, 7

12/03/1626, 7

7 De commiezen-generaal van de konvooien en licenten verzoeken gelijk de leden van de Admiraliteiten beloond te worden met een daggeld voor hun dienstreizen.
HHM willen hierin niet treden.