13/03/1626, 5

13/03/1626, 5

5 Inzake de reizen van de generaals van de konvooien en licenten is aangenomen dat Hendrick van Eck in het kwartier van Rotterdam blijft, Barnda in Friesland en Groningen en dat Abbas het Noorderkwartier bereist, Sforcen de kwartieren van Amsterdam en Meinert van Huisen die van Zeeland.
De resolutie over hun ingediende memorie zal de generaals worden nagezonden.