13/03/1626, 10

13/03/1626, 10

10 Aangevoerd wordt dat het beraad van rekenmeesters Olphert Barents en Adriaen Pieters met degenen die comptabel zijn aan de Rotterdamse Admiraliteit geld zal opleveren.
Het geld zal ontvanger Vrouse ter hand gesteld worden in het bijzijn van twee leden van het Admiraliteitscollege om er vervolgens de matrozen van te betalen.