13/03/1626, 11

13/03/1626, 11

11 Twee gedeputeerden van de Rotterdamse Admiraliteit dringen opnieuw aan op financiële steun.
HHM zullen de provincies de 7 maart vastgestelde décharges zenden onder aanmaning het geld vlot op te brengen. De heren van Holland is inmiddels verzocht hun principalen te bewegen tijdelijk enige bijstand aan de Admiraliteit te verlenen en tevens de zaak van de gedeputeerden te ondersteunen als zij die - op aanzegging van HHM - in de Staten van Holland naar voren brengen.