13/03/1626, 12

13/03/1626, 12

12 Naar aanleiding van hetgeen Joachimi over de equipage van de twintig schepen bij de tweede vloot heeft gemeld zal de Admiraliteiten worden geschreven spoed te maken met die equipage overeenkomstig de aanschrijving d.d. 19 dec. 1625. Zij dienen HHM te berichten over de voortgang. De provincies zal geschreven worden hun aandeel in de eerste betaling van de 600.000 gld. op te brengen.