13/03/1626, 15

13/03/1626, 15

15 De heer van Ameland verzoekt expeditie van justitie in de zaak tegen zijn onderdanen die vijf of zes weken geleden in het stadium van vonniswijzing is gebracht.
In de beslissing over deze zaak is Halewijn in plaats van Essen gecommitteerd.
De volmachten van Ameland verzoeken kopie van de stukken die de heer van Ameland heeft ingebracht en waartoe hij drie weken de tijd heeft gekregen.
HHM staan dit toe aangezien er enige nieuwe stukken zijn ingediend.