13/03/1626, 16

13/03/1626, 16

16 Schaffer heeft beknopt verslag gedaan van hetgeen Beveren en hij in Zeeland uit hoofde van hun instructie hebben besproken. De Staten van Zeeland hebben de op de provincie gerepartieerde kapiteins opgedragen hun compagnie├źn per 1 april voltallig te maken. Voorts hebben zij de schaarste van hun financi├źn onder de aandacht gebracht en verzocht hun staat nader te onderzoeken. Ook willen zij volgens de resolutie uit het jaar 1621 liquidatie door de provincie doen plaatsvinden en dringen zij aan op herziening van de staat van oorlog volgens het door de Zeeuwse gedeputeerden ter vergadering verstrekte schriftelijk antwoord.
HHM zullen nader bezien wat het beste is voor zowel de Generaliteit als de provincie Zeeland en bedanken de heren voor hun moeite.