13/03/1626, 17

13/03/1626, 17

17 De door HHM gecommitteerde heren rapporteren dat het voorstel van de heren van Holland inzake het voorschot van die provincie voor de Generaliteit ten behoeve van de Franse troepen ook - naast de liquidatie van voorgeschoten kapitaal en rente - het in rekening brengen van rente-op-rente en makelaardijgelden behelst.
De Generaliteitsrekenkamer moet advies uitbrengen.