13/03/1626, 18

13/03/1626, 18

18 Schipper Jan de Wal uit Nijmegen verzoekt brieven aan de gouverneurs van Emmerik en Rees om te voorkomen dat schippers worden lastig gevallen met de nieuwe recherche door de Kleefse ambtenaren.
Gelast wordt de retroacta na te gaan.