13/03/1626, 2

13/03/1626, 2

2 Halewijn rapporteert dat de Franse eigenaar van de tabak afstand wil doen van zijn aanspraken tegen 800 gld.
HHM passeren ordonnantie op Doublet die het bedrag door een derde hand zal doen uitbetalen.