13/03/1626, 3

13/03/1626, 3

3 Namens de RvS vraagt Huigens of HHM ingelicht willen worden over het nu gereedgekomen vonnis over de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos.
HHM antwoorden negatief.