13/03/1626, 4

13/03/1626, 4

4 Aangezien de kwestie van de aflossing van het door Gerrit van Schoonhoven en Joost Brasser gegeven voorschot op de Venetiaanse subsidie nog niet is geregeld en beide heren inmiddels twee maanden van dat secours onder zich houden, zal de RvS dit geld doen lichten en gebruiken voor de betaling van de ongerepartieerde soldaten.
Voorlopig zal elke maand een zesde deel van 100.000 gld. aan Schoonhoven en Brasser worden gelaten, dit alles onafhankelijk van het te nemen besluit over de voortzetting van het contract met beide heren inzake het overmaken van de Venetiaanse subsidie.