13/03/1626, 9

13/03/1626, 9

9 Het graafschap Zutphen verzoekt paspoort voor Henrick ten Broecke voor een reis naar Brussel. Hij wil daar een eind maken aan de moeilijkheden die de plattelandsbewoners ondervinden bij het vervoer van hun waren naar de markt aan deze zijde.
De RvS moet adviseren.