14/03/1626, 1

14/03/1626, 1

1 Namens de prinses van Oranje, de magistraat van 's- Gravenhage en verscheidene andere notabelen wordt verzocht om pardon voor de gevangenen uit Bahia de Todos os Santos. Namens de RvS maakt Clant bekend dat de Raad zijn werk goed heeft gedaan en daarin de militaire wetten heeft gevolgd, maar medelijden heeft met de veroordeelden.
Vanwege het late tijdstip schorten HHM de executie van het vonnis op tot aanstaande dinsdag en zullen ze op maandag de zaak met Z.Exc. en de RvS bespreken en beslissen. De griffier zal Z.Exc. en de prinses op de hoogte stellen van het uitstel.