14/03/1626, 4

14/03/1626, 4

4 Joachimi schrijft d.d. Londen 3, 4 en 11 feb. over onder meer de kroning van de koning en over diens toestemming aan de Engelse Oost-Indische Compagnie op Bantam handel te drijven met het verzoek aan HHM de VOC te schrijven zich daartegen niet te verzetten.
HHM nemen nog geen besluit. De Bewindhebbers van de VOC zullen voor een reactie op de hoogte gesteld worden van het laatste punt.