14/03/1626, 2

14/03/1626, 2

2 Thesaurier-generaal De Bie zal de volgende declaraties onderzoeken en daarvan verslag doen: van wijlen generaal der konvooien en licenten Mattheüs Abbas voor wagen- en scheepsvrachten en voor vacaties van 1 juni 1623 tot 17 juli 1625 347 gld. 10 st.; van Dirck Abbas van 12 aug. 1625 tot 14 maart 1626 225 gld. 15 st.; van commies-generaal Meinert van Heussen vanaf 12 april 1625 tot 14 maart 1626 447 gld. 5 st. 8 p. en van Barnda ook voor wagen- en scheepsvrachten en voor vacaties vanaf 27 juni 1624 tot 4/14 maart 1626 444 gld. 1 st.