14/03/1626, 3

14/03/1626, 3

3 De pachters van de konvooien en licenten klagen dat de Admiraliteiten geen geld geven voor de betaling van hun ambtenaren hoewel dat conform het derde artikel van de ordonnantie moet.
De Admiraliteiten zal worden geschreven zich aan dat artikel te houden en conform de repartitie van 40.000 gld. d.d. 16 dec. 1625 de pachters tegemoet te komen.