16/03/1626, 1

16/03/1626, 1

1 Courtmeester Edward Misselden compareert en voert aan dat de Engelse koning hem heeft gelast, gelijk voor hem Carleton en Buckingham, HHM te bewegen tot een resolutie inzake de tarra en de afschaffing van de impost op het Engelse laken. Hij overhandigt de daartoe strekkende brief van de koning d.d. 4 februari.
HHM nemen nog geen besluit.