16/03/1626, 2

16/03/1626, 2

2 Door Z.Exc. is aangevoerd dat de Admiraliteit in het Noorderkwartier voor de verkiezing van scheepskapiteins personen hebben genomineerd die nog nooit in dienst van het land hebben gestaan terwijl Quast en Melcnap niet zijn vermeld.
HHM vinden goed dat Z.Exc. volgens artikel 56 van de instructie van de Admiraliteitscolleges enkele niet-genomineerden tot kapitein mag bevorderen.