17/03/1626, 6

17/03/1626, 6

6 De bedijkers van de Mauritspolder bij IJzendijke in Vlaanderen verzoeken die van het Vrije van Sluis op te dragen de pointing en zetting over de jaren 1621, 1622, 1623 en 1624 niet op te eisen, opdat geen sprake is van een ongelijke behandeling ten opzichte van die van Oranjepolder, die minder schade hebben geleden.
De RvS krijgt het rekest en moet, na de Gecommitteerde Raden van de provincie Zeeland te hebben gehoord, advies geven.